za 27 mei – Oud papier – 11 uur

Gewijzigde aanvangstijd11 uur

Zaterdag 27 mei a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

wo 14 juni – Gedachtewisseling Excursie Martinikerk

De laatste Gedachtewisseling ging over de (christelijke) deugden en de werken van barmhartigheid.

Als uitsmijter van dit seizoen gaan we D.V. op 14 juni naar de Martinikerk. De schilder Egbert Modderman zal ons daar een toelichting geven op zijn schilderijen over de werken van barmhartigheid. Om 19.15 uur vertrekken we op de fiets vanaf onze kerk, om 20.00 uur worden we in de Martinikerk verwacht.

Na dit mooie eerste seizoen hopen we na de zomer weer een aantal Gedachtewisselingen te kunnen houden!

Grietje Wierenga
Martin de Vries

Bericht van Inlia

Gertrude en Aafke: niet toekijken langs de zijlijn

Meer dan 2000 vrijwilligers hebben sinds zich afgelopen september ingezet voor de crisisopvang van asielzoekers in de kerken. Uit allerlei kerkgemeenschappen en verschillende denominaties, door het hele land. Ze kwamen in actie omdat zij hun rug niet wilden toekeren naar mensen in nood. Mensen die anders buiten zouden slapen in Ter Apel. Het leverde hen zelf ook wat op, illustreert het verhaal van twee vrijwilligers in Groningen.

Ze zag het al een paar keer staan in het mededelingenblaadje van haar kerk: vrijwilligers gezocht bij de crisisopvang van asielzoekers. En ze had ook al een paar keer gedacht ‘zou dat wat voor mij zijn?’ In oktober dacht ze ineens ‘ja, ik ga me melden.’ Sindsdien draait Gertrude mee als vrijwilliger bij de crisisopvang in een voormalige sportschool in Groningen. Ze heeft er geen moment spijt van, integendeel. Net als collega-vrijwilliger Aafke.

Zo’n twintig mannen verblijven er hier. Uit allerlei verschillende landen, op één slaapzaal. Gertrude en Aafke zijn er voor een praatje, voor vragen over hoe het in Nederland werkt, een gezellig spelletje, een aanspreekpunt. “En dat is echt heel leuk”, zegt Aafke. “Nieuwe mensen ontmoeten is toch altijd leuk? En de mannen zijn zo nieuwsgierig en willen zoveel weten.”

Gertrude, van beroep leerkracht, beaamt dat: “Ze zijn heel leergierig.” Ze geeft hier geen les (dat doen andere vrijwilligers). “Maar ik verbeter hen soms wel”, lacht ze, “Dat zit er nu een keer in. En de mannen willen heel graag Nederlands leren.” Aafke is verpleegkundige, maar ook zij is hier niet als ‘zuster’: “Ik ben gewoon vrijwilliger. Gewoon medemens eigenlijk.”

Best moeilijk

Aafke startte vorig najaar bij de crisisopvang in de Immanuelkerk in Groningen. Niet eens haar kerk, maar: “Ik hoorde dat ze bij de Immanuelkerk zeiden: We gaan niet langer langs de zijlijn toekijken, we gaan wat doen. Wauw, dacht ik.” Ze meldde zich. De allereerste keer vond ze nog best moeilijk; de mannen luisterden niet goed naar een collega-vrijwilliger, een vrouw.

Aafke snapte dat niet en dacht bij zichzelf: ‘nou zeg, je mag blij zijn dat we je opvangen!’

Ze had het er thuis over, met haar kinderen, en besefte toen dat het om een cultuurverschil ging. In sommige culturen is het lastig als een vrouw vertelt wat wel en niet mag. Weer wat geleerd, dacht Aafke. Ze begrijpt het nu beter.

Voorrecht

Ze ervaart het als een voorrecht om met de mensen op te trekken. “Het heeft mijn hart”, zegt Aafke, “Ik voel me echt bevoorrecht dat ik een stukje met ze mee mag lopen.” Gertrude sluit aan: “Je spiegelt elkaar en bent over en weer nieuwsgierig; hoe zit dat bij jullie? Je hebt leuke en mooie gesprekken. Soms ook over het geloof. Er zijn christenen en moslims en ze zijn allemaal heel open.”

Aafke: ”Ik heb ook echt een ander beeld gekregen van de islam. Het is bijvoorbeeld heel mooi om te horen hoe ze de ramadan beleven. En te zien hoe ze bij belangrijke gebeurtenissen samen bidden.” De mannen komen uit Jemen, Somalië, Syrië, Koerdistan, Turkije, Libië. Een bont gezelschap dus. Fricties liggen op de loer, zou je denken. Zeker als je bedenkt dat ze in hun land en tijdens de vlucht veel hebben meegemaakt en nu in onzekerheid verkeren.

Nee, er zijn nauwelijks fricties, vertellen Gertrude en Aafke. Ach, wel eens over de schoonmaak ofzo, of over een fietssleuteltje dat niet is teruggelegd. Natuurlijk de sleutel van een van de beste fietsen. Maar dat is het dan. INLIA-directeur John van Tilborg zegt dat dit zeker ook te danken is aan hoe de vrijwilligers zich hier tot de mensen verhouden.

Meest waardevol

Gertrude: “Ik denk dat ze inderdaad voelen dat wij allemaal het beste met hen voor hebben.” Aafke: “Daarom gedijen ze hier ondanks al hun ellende.” Ze draaien soms ook rustig een dienst alleen en voelen zich volkomen veilig. “Absoluut.” En soms breng je als vrijwilliger iemand naar de tandarts of de dokter. “Dat zijn de meest waardevolle momentjes, een op een.”

Er is nu een tekort aan vrijwilligers. Zo jammer, vinden Gertrude en Aafke, mensen weten niet wat ze missen. Niet alleen het contact met de asielzoekers, maar ook dat met collega-vrijwilligers. “Je bent allemaal verschillend, maar iedereen heeft hetzelfde hart voor de mensen. En dat verbindt ons onderling ook weer.” Dus: doe ook mee!

Bericht van de NGK

“Mooi om samen op te trekken en van elkaar te leren”: met die woorden van Anne (22) uit een van de campagnevideo’s willen we jullie stimuleren om aan ons en aan elkaar te laten zien hoe jullie aandacht hebben besteed (of misschien nog gaan besteden) aan de eenwording van NGK en GKv.

Deel je foto’s, filmpjes en verhalen op de sociale mediakanalen van je eigen kerk, tag de Nederlandse Gereformeerde Kerken en gebruik indien van toepassing de hashtag #vieringeenwording. Er bestaan NGK-accounts op

Als je tags en hashtags gebruikt, zien en delen we jullie posts. We hebben al veel mooie, originele en creatieve bijdragen gezien en zijn benieuwd wat er nog meer gemaakt en gebeurd is. We hopen dat kerken en kerkleden erdoor geraakt, geïnspireerd en bemoedigd worden, zo aan het begin van het bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  • Wil je links naar onze sociale mediakanalen ook publiceren in jullie eigen communicatie (op je website, in je nieuwsbrief, kerkblad of kerk-app)? Op die manier kunnen leden van de diverse Nederlandse Gereformeerde Kerken met elkaar meeleven – omdat het mooi is om samen op te trekken en van elkaar te leren.

Met vriendelijke groet,

Embert Messelink en Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseurs NGK.
communicatie@ngk.nl

wo 17 mei – Ontmoeting in Stilte

Locatie:               Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 17 Mei
Tijd:                     20.30 uur

Aanstaande woensdag is het weer de derde woensdag van de maand. En dus is het weer tijd voor de Ontmoeting in Stilte.

Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Je bent van harte welkom om deze ontmoeting mee te maken.

Eenwording van NGK en GKv

Klik op de afbeelding voor het gesprek van Janny (78) en Anne (22) over het samengaan in de NGK.

Kerkelijke hereniging

Ter ere van de kerkelijke hereniging verschijnen er bij Buijten & Schipperheijn twee boeken. Het eerste boek, Niet zonder elkaar, is een bundel met interviews, columns, beschouwingen over het verleden, over de hereniging en over de toekomst. Voor dit boek geldt tot 1 juli een tijdelijke, verlaagde prijs van € 16,90 in plaats van € 19,90.

Het tweede boek is een jaarboek. We hebben de handen ineengeslagen met Steunpunt KerkenWerk en de Werkgroep Administratieve Ondersteuning om belangrijke informatie beschikbaar te maken. Dit boek kost € 16,90.

Mocht u interesse hebben in een van beide boeken, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.

 

Gedachtewisseling woensdag 10 mei

Op 10 mei komt het vervolg: “de zeven deugden”. Voor uitgebreidere informatie: zie Informail van 21 april. Voor het inlezen :

– de Bergrede (Mattheüs 5-7)

– artikelen uit het Nederlands Dagblad, bijvoorbeeld

  • Ad de Bruijne, 18 april 2023 (Wat is de grootste ethische uitdaging voor de fusiekerk? Een nieuwe gemeenschap als ‘ethisch wonder’) over de actualiteit van de christelijk deugden zoals die ook rond een kerkfusie van belang zijn. Dit artikel zal zondag geprint in de kerk liggen.
  • Robert van Putten, 18 augustus 2022 (Hoe de klassieke deugden kunnen helpen bij een nieuwe bestuurscultuur) over hoe de christelijke deugden toegepast zouden kunnen/moeten worden in bestuur en politiek
  • Dick Schinkelshoek, 23 oktober 2020 (Zo leef je het beste volgens theoloog Sam Wells), een boekbeschrijving van Samuel Wells: een kort beschreven toepassing voor het ambtswerk

– een artikel uit de Volkskrant: Olaf Tempelman, 2 april 2021 (De 7 zonden en de 7 deugden anno 2021), over hoe iemand met een niet-religieuze blik naar dit onderwerp kijkt. Ook dit artikel zal geprint in de kerk liggen.

En pak verder vooral ook de Bijbel erbij: naast de teksten in het vorige Informail, als toevoeging nog Efeze 2:10.

Hopelijk tot woensdag! 19:30 koffie & thee, 19:45 beginnen we.

Grietje Wierenga
Martin de Vries