Nieuws

Schuldhulpmaatje

Sommige gebeurtenissen in het leven kunnen heftige (financiële) gevolgen hebben, zoals:

Je baan verliezen                              Een kindje krijgen
Uit elkaar gaan                                  Verhuizen
Ziek worden                                       Trouwen of gaan samenwonen
Iemand verliezen                              Een kind gaat van school

Je leven loopt niet langs een rechte lijn. Onderweg maak je van alles mee. Dan is het goed en nodig dat op die ‘levenskruispunten’ iemand durft te vragen:

Red je het wel?

Schuldhulpmaatje biedt gratis met getrainde vrijwilligers persoonlijke hulp aan mensen met geldzorgen of schulden. Het doel is iemand weer naar een gezonde financiële huishouding begeleiden, zodat hij of zij het weer zelf kan. Wij geloven rotsvast in de optelsom van samen sterk.

www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier

info@westerkwartier.schuldhulpmaatje.nl

Henk Martini coördinator Schuldhulpmaatje Westerkwartier: tel 06-1339 2127

www.redjehetwel.nl ; www.uitdeschulden.nu

Bericht van Interkerkelijke commissie van het Dovenpastoraat

De Interkerkelijke Commissie (I.C.) van het Dovenpastoraat in de provincie Groningen

zoekt een nieuwe

Voorzitter

De IC Groningen is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze commissie organiseert kerkdiensten voor doven en slechthorenden in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk, organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring en andere bijeenkomsten, en legt contact met horende gemeenten.
Gewenst:

  • Bereidheid om betrokken te raken bij het kerkelijk dovenwerk
  • Belangstelling voor de dovencultuur (of reeds daarmee bekend zijn)
  • Verbondenheid met één van de deelnemende kerken in de IC.

Zie voor meer informatie de website van de IC Groningen, www.icgroningen.nl

Reacties kunnen gericht worden aan: de secretaris, Geesje Tipker, dovenpastoraatgroningen@gmail.com, bij voorkeur vóór 1 juli 2024.

Taizé-viering kerkje Fransum zo 23 juni

Op 23 juni is er in het kerkje van Fransum een Taizé-viering die verzorgd wordt door de cantorij van de PKN Aduard o.l.v. Nellie Bolhuis en m.m.v. Date Jan Jongsma. Aanvang 17 uur.

Een viering met zang, gebed, stilte en lezingen.

U bent allen van harte welkom.

Ontmoetingsdienst zo 23 juni – eten na de tijd

Zondag 23 juni is de volgende Ontmoetingsdienst in de reeks Zing Vecht Huil Bid LACH Werk en Bewonder. De dienst begint om 10:30 uur en aansluitend aan de dienst willen we met elkaar eten, volgens het principe van de potluck. Dwz: iedereen neemt iets mee en we delen met elkaar.
Daarbij het verzoek om zelf bord en bestek mee te nemen.

Red je het wel?

Sommige gebeurtenissen in het leven kunnen heftige (financiële) gevolgen hebben, zoals:

Je baan verliezen                               Een kindje krijgen

Uit elkaar gaan                                  Verhuizen

Ziek worden                                       Trouwen of gaan samenwonen

Iemand verliezen                               Een kind gaat van school

Je leven loopt niet langs een rechte lijn. Onderweg maak je van alles mee.

Dan is het goed en nodig dat op die ‘levenskruispunten’ iemand durft te vragen:

Red je het wel?

Schuldhulpmaatje biedt gratis met getrainde vrijwilligers persoonlijke hulp aan mensen met geldzorgen of schulden. Het doel is iemand weer naar een gezonde financiële huishouding begeleiden, zodat hij of zij het weer zelf kan. Wij geloven rotsvast in de optelsom van samen sterk.

www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier

info@westerkwartier.schuldhulpmaatje.nl

Henk Martini coördinator Schuldhulpmaatje Westerkwartier: tel 06-1339 2127

www.redjehetwel.nl ; www.uitdeschulden.nu

Plussen door klussen

De zomer nadert: tijd voor een update.

Het project loopt voortvarend. In 2024 zijn enkele tientallen vrijwilligers al weer betrokken geweest bij tafelwerk, catering, ticketcontrole, fruitkraam en bloemenverkoop. Dank allen!

Daarmee hebben we dit jaar totaal al weer bijna € 2.000 opgehaald. Samen met de bijna € 3.000 die we in 2023 hebben vergaard, zijn we al ruim over de helft van de financiering van de zonnepanelen op ons kerkdak! En 2024 is nog niet op de helft; voor de 2e helft hebben we nog een aantal projecten in de planning.

Ondertussen hopen we met elkaar op zonnige maanden: de zonnepanelen werken sinds vorig zomer al volop. De Gebouwencommissie schrijft daarover:

De zonnepanelen op de kerk zijn geplaatst op 13 juli 2023. De verwachting is, na 10 maanden, dat de opbrengst van de panelen en de benodigde energie in een jaar ongeveer gelijk zijn.

Maar er zijn nog meer zonnepanelen geplaatst: de C.v.B. kreeg een aanbod voor het leveren van 8 vrijwel nieuwe panelen compleet met omvormer. Omdat op de kerk voldoende panelen liggen, zijn deze op de pastorie geplaatst en aangesloten op de elektrische installatie. 

Namens Plussen door Klussen,

Karin Reitsema, Gerrit Ormel en Arie Sikkema

Naakte spiritualiteit – Winter

Naakte spiritualiteit op woensdag 5 juni 2024 (19.30u aan de Agricolaweg 3) over Harmonie (het winterse seizoen van spirituele verdieping). Voorbereiding  blz. 227 t/m 284 van het boek en/of de woorden Ziehier, Ja en [..] in de cursus van Jos Douma/School voor Spiritualiteit.