Gedachtewisseling over “Je bent goed zoals je bent?”

Zoals eerder aangekondigd (Informail van 12 april) is er op 22 mei weer een Gedachtewisseling. We willen het hebben over de volgende punten:

  • “Je bent goed zoals je bent…” O ja? Waarom was Jezus dan nodig?
  • Waarvan moet je gered worden?
  • Hoe ziet je dagelijks leven er uit, als Jezus “de Baas” is?
  • Hoe word je zo’n mens?
  • Hoe denken en spreken twintigers, dertigers, … (enz.) hierover? Daarom een bijzonder welkom voor millenials en GenX-ers om hierover van elkaar te leren.

Mocht je de artikelen die we in de aankondiging van 12 april genoemd hebben gemaild willen hebben: mail ons!

Op woensdag 22 mei staat koffie en thee klaar vanaf 19:30 en om 19:45 willen we graag beginnen met het gesprek.

Grietje Wierenga, Martin de Vries

Ontmoeting in Stilte

Na de winterstop zijn we graag weer terug om met elkaar de Ontmoeting in Stilte weer op te pakken. In plaats van één keer in de maand, zullen we nu om de twee weken op woensdagavond  bij elkaar komen in de Abdijkerk. Bovendien een uur eerder, dus om 19.30 uur.

Voor de zomer willen we de volgende avonden bij elkaar komen:

15 en 29 mei, aanvang 19.30 uur

12 en 26 juni, aanvang 19.30 uur

De opzet blijft hetzelfde als voorheen. Dus we beginnen met een muziekstuk/lied en een bijbeltekst om te overdenken, aansluitend volgt plusminus 20 minuten stilte en we sluiten af met hetzelfde muziekstuk/lied.

Mocht je na afloop even een korte reactie willen geven op de bijeenkomst, dan is daarvoor gelegenheid.

Graag tot ziens in de Abdijkerk!

De ‘ontmoeting in stilte’ wordt georganiseerd door een groepje mensen van beide kerken in Aduard: Johan Sikkema, Anneke Stroetinga, Gerrie Meijer en Irene Visser.

Plussen door klussen

De fruitverkoop op de Oranjemarkt is prima verlopen. Tegen 16.00 uur waren we uitverkocht!

En ondertussen dienen de hanging baskets zich al weer aan. De vele bestellingen zullen Aduard e.o. nog meer laten fleuren!

U kunt uw bestellingen ophalen aan de Lindenhof 14:

  • op vrijdag 10 mei tussen 17.00 en 19.00 uur of
  • op zaterdag 11 mei tussen 10.00 en 14.00 uur.

Bij het afhalen kan betaald worden: contant of met PIN: € 15 per stuk

De ‘bloemenmeisjes’; Jeanet van Dijken, Karin Reitsema en Ineke Sikkema

Plussen door klussen

Dit project loopt ook in 2024 al weer volop! Met diverse klussen (USB-verwerking; catering en ticketcontrole) hebben zo’n 15 verschillende vrijwilligers al weer meer dan € 550 verdiend: ruim voldoende voor de kosten van een zonnepaneel op ons kerkdak.

Ondertussen is ook de verkoop van hanging baskets veelbelovend!

Let op:

deze zaterdag, 27 april, verkoopt ons feestteam weer fruit op de Oranjemarkt in Zuidhorn. Een tasje gevarieerd kwaliteitsfruit gaat daar voor € 10 over de toonbank. Welkom bij de kraam aan de Hoofdstraat in Zuidhorn, dichtbij de Poiesz-ingang.

Namens Plussen door Klussen,

Karin Reitsema, Gerrit Ormel en Arie Sikkema

Gezocht BHV-ers

Om duidelijkheid te krijgen of er tijdens de kerkdiensten ook BHVers aanwezig zijn, ben ik op zoek naar mensen die een BHV- cursus hebben gevolgd. Velen heb ik al telefonische gesproken maar ik nog niet iedereen. Het gaat met name om het wie kan/wil reanimeren, mocht het nodig zijn. Elke seconde telt!
Stuur mij even een mail/ een whats-appje of telefonische.

Wilma de Boer
06 81565245
wilmadeboer@ziggo.nl

Huis van Gebed

Tijdens de ontmoetingsdienst met als thema: Bid, hebben we een huis van gebed laten zien. We willen een biddende gemeente zijn. Het huis van gebed staat in de hal bij de hoofdingang van de kerk. We kunnen dit huis gebruiken om voor elkaar te bidden.
Hoe werkt het?
Er liggen briefjes bij het huis van gebed. Daar kun je een gebedspunt opschrijven. Je rolt het briefje klein op en steekt het in één van de gaten van het huis van gebed. En als je voor iemand wilt bidden: neem dan één van de briefjes mee naar huis en bidt die week voor het gebedspunt op het briefje.
We hopen dat er veel briefjes verschijnen en verdwijnen. Bidt u mee?

Za 20 april 2024 – Oudpapier

Zaterdag 24 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier en een gedeelte van de opbrengst gaat ook naar onze kerk.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Gedachtewisseling over “Je bent goed zoals je bent?”

Op woensdag 22 mei (ondanks de eerder genoemde datum van 1 mei) willen we met elkaar van gedachten wisselen over “Je bent goed zoals je bent?” Naar aanleiding van een interview met Kees Kraayenoord willen we nadenken over of we als christen automatisch het goede doen, of dat we daar een zekere inspanning voor nodig hebben. Of dat onze oude mens zelfs voortdurend moet afsterven. Onze Gedachtewisseling willen we verweven met de inspanning die een bekende voorganger uit de oudheid ons voorhield met zijn “leefregel van Benedictus”.

Als voorbereiding kun je dan ook lezen:

  • Interview met Kees Kraayenoord (Nederlands Dagblad, 17 februari eerder dit jaar)
  • Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven (Wil Derkse, 2004)
  • Wie ben ik? (column Klaas Vos, Nederlands Dagblad Gulliver 5 april eerder dit jaar. In de ND-app is de titel van het artikel Hoe het ik-denken een plek op de kansel, in het lied, in het gebed en in het kerkblad heeft veroverd

Op woensdag 22 mei staat koffie en thee klaar vanaf 19:30 en om 19:45 willen we graag beginnen met het uitwisselen van gedachten.

Grietje Wierenga, Martin de Vries