wo 14 juni – Gedachtewisseling Excursie Martinikerk

De laatste Gedachtewisseling ging over de (christelijke) deugden en de werken van barmhartigheid.

Als uitsmijter van dit seizoen gaan we D.V. op 14 juni naar de Martinikerk. De schilder Egbert Modderman zal ons daar een toelichting geven op zijn schilderijen over de werken van barmhartigheid. Om 19.15 uur vertrekken we op de fiets vanaf onze kerk, om 20.00 uur worden we in de Martinikerk verwacht.

Na dit mooie eerste seizoen hopen we na de zomer weer een aantal Gedachtewisselingen te kunnen houden!

Grietje Wierenga
Martin de Vries