Alpha Youth – vrijdagavond 3 mei BBQ start 18:00 uur

Zondag 28 april was de laatste bijeenkomst van Alpha Youth. Het thema was: “Hoe zit het met de kerk?” De jeugd heeft wel een aantal ideeën. Zitzakken in plaats van stoelen en jeugddiensten. De oudere jeugd had ook nog wel wat ideeën. Zie de fotocollage, daar staat het één en ander op.

Vrijdag 3 mei hebben we afgesloten met een BBQ bij Kees en Eline Geertsema.

Het Alpha Youth team wil iedereen van harte bedanken voor het meehelpen en meedenken.

Met dank, Sieger – Ruth – Bernard – Klaske – Kees – Marsha – Simone – Eelkje

Alpha Youth – zondag 28 april laatste bijeenkomst

Zondag 28 april is de laatste bijeenkomst van Alpha Youth. Het thema is dan ‘Hoe zit het met de kerk?’ Deze keer wordt de soep verzorgd door Abel Kuiper en Erik Pomp.

Afgelopen zondag bespraken we het onderwerp genezing en de vraag of God nog steeds geneest. We begonnen met een hilarisch spel waarin iedereen startte als een ‘habbelie babbelebie’—iemand die zich niet zo fit voelde. Door middel van steen-papier-schaar kon je je steeds beter gaan voelen.

Na het spel hebben we het thema verder uitgediept. De leiding kon verschillende voorbeelden aanhalen waarin God mensen heeft genezen. We hebben ook een kaartje uit het gebedshuis gepakt waarop stond:

——————————————————————————————————————–

“Ik vraag jou om te bidden voor…”

We zijn zeer dankbaar voor de Alpha Youth cursus en voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

——————————————————————————————————————–

Er is ook gebeden voor concentratie tijdens de toetsweek, dat we meer op God vertrouwen, voor een tante die net een rugoperatie heeft ondergaan, en voor een moeder en een vriendin.

We sluiten af op vrijdag 3 mei met een BBQ op de boerderij van Kees en Eline Geertsema. De jeugd ontvangt nog een uitnodiging, maar noteer deze datum alvast in je agenda.

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van Alpha Youth. De onderlinge contacten zijn versterkt, we hebben mooie gesprekken gevoerd en genoten van gekke en leuke spelletjes.

Dank aan God, die ons de kracht, woorden en energie gaf om deze cursus te organiseren.

Met dank,

Sieger, Ruth, Simone, Bernard, Kees, Klaske, Marsha, Eelkje

Alpha Youth Weekend – volgende bijeenkomst zondag 14 april

Het Alpha Youth weekend was een succes! Hartelijk bedankt als u/jij hieraan hebt mogen bijdragen. Het thema was de Heilige Geest en we begonnen, zoals onze gewoonte is, met allerlei spelletjes. Hierna hebben we een filmpje gekeken over hoe de Heilige Geest werkt en hoe je Hem kunt ontvangen. Iedereen kreeg een ballon en een elastiekje. De ballon symboliseerde de Heilige Geest. Je hebt Hem altijd bij je!

Nadat we een patatje en een snack naar binnen hadden gewerkt, gingen Linde en Anne in een oranje pak rennend door het dorp. De meiden moesten 10 foto’s maken en deze delen in de groepsapp. De rest van de groepen moest hen zoeken en proberen ze op de foto te zetten. Dit spel heet jachtseizoen. Anne en Linde hebben slim gebruikgemaakt van een moeder en een oma en hun auto’s 😊, maar uiteindelijk kregen de groepen hen toch op de foto.

Klaske en Willemien hadden een ontzettend leuk spel gemaakt: Young vs Old. De oudjes hebben met een kleine voorsprong gewonnen, maar hierover is tijdens het ontbijt op zondagochtend nog flink gediscussieerd. Waren beide rijen wel even lang toen we de hoepel moesten doorgeven?

Weerwolven en valse motten waren later op de avond de favoriete spellen. De meeste jeugdleden gingen thuis slapen, maar een aantal bleef in de kerk overnachten. Ineke Sikkema en Dieneke Kloosterman hebben ons verwend met warme broodjes, eieren, suiker- en krentenbrood.

Dominee Rozemuller vertelde over de Heilige Geest als het levende water, wat goed aansloot bij wat wij hadden behandeld. We mochten ook nog zingen tot eer van God, en fijn dat de muziekgroep hieraan wilde meewerken, bedankt. We kijken terug op een mooi weekend waarin we elkaar mochten ontmoeten en meer mochten leren over God, Jezus en de Heilige Geest.

Bijeenkomst 9

Zondag 14 april is het thema: Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?

De soep wordt verzorgd door Annelies van der Tuin en Coosje Kamminga.

Agenda: 21 april en 28 april

Namens het Alpha Youth Team,

Van de Jeugdcommissie

Lever in die flessen en blikjes. Er zit statiemonnie op!

En die monnie wil de jeugdcommissie graag gebruiken voor uitjes en andere activiteiten. In de kerk staat een mooie grote ton waar u lege flessen en blikjes kun gooien. En natuurlijk komen we ook nog twee keer per jaar langs de deuren, in september en in januari.

Kom ons team versterken!

Jeugdcommissie zoekt een nieuwe lid! Zou u/jij het leuk vinden om samen met ons activiteiten voor de jeugd te organiseren, groepsindelingen te maken voor de catechisatie en vereniging en deze te bezoeken. Neem dan contact op met één van de commissieleden.

Bernard Meier, Klaske ter Veen, Kees Geertsema, Eelkje van der Weit

Alpha Youth weekend

Save the date: Alpha Youth Weekend op 6 en 7 april.

De deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen voor het Alpha Youth Weekend. Tijdens dit weekend gaat het over de Heilige Geest. Wie is hij en wat doet hij.

We beginnen het weekend op zaterdag 6 april om 16:00 in de kerk. We gaan waarschijnlijk een meerkamp organiseren. Ook gaan we ontdekken wie de Heilige Geest is en hoe Hij werkzaam is. We overnachten in de kerk en na het ontbijt nemen we deel aan de eredienst. Na de dienst gaan we opruimen en naar huis.

Er zijn al een aantal afmeldingen binnengekomen waarvoor dank. Het is ook mogelijk om alleen de avond mee te doen als je een overnachting echt niet ziet zitten. Maar een overnachting in de kerk is natuurlijk wel zo bijzonder dat wil je niet missen! De jeugd mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

Bijeenkomst 5

De vijfde bijeenkomst ging over de Bijbel; hoe en waarom. We begonnen met een estafette spel. Wie had als eerste alle Bijbelboeken genoteerd. Eén persoon ging schrijven en de andere twee om te beurt rennen. Daarna gingen we in groepen uiteen om er verder over door te praten.

Agenda

Zondag 14 april: Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?

Zondag 21 april: Genezing: Geneest God ook nu nog?

Zondag 28 april: Kerk: Hoe zit het met de kerk? (dit is de laatste bijeenkomst)

Alpha Youth volgende bijeenkomst zo 24 maart

Zondag 17 maart

Bijeenkomst  5 ging over gebed en hoe je kan bidden. We begonnen weer met een spel. Deze keer waren er vier teams die op zoek moesten gaan naar puzzelstukjes die verstopt waren in de kerk. Het doel was om als eerste het onze vader compleet te krijgen. Nadat de puzzels compleet waren hebben we samen het onze Vader gebeden.

Daarna gingen we in twee groepen uit elkaar. De jongste groep kreeg een vraag voorgelegd. Willen jullie voor mij een huis bouwen met een raam een deur en een verdieping. De jeugd die met lego bouwde had binnen de kortste keren een huis gebouw, die met kapla bouwstenen gingen bouwen hadden wat langer de tijd nodig maar met een schitterend resultaat.

De link naar het gebed werd gelegd. De groepsleiding vroeg om een huis met deur, raam en verdieping en kreeg dit zomaar. Gaat het ook zo met gebed tot God?

De persoonlijke getuigenissen die op de Alpha Youth ochtenden met onze jeugd worden gedeeld zijn echt bijzonder waardevol. De kracht van het gebed en de verhoring ervan is door Kees en Marsha met de groep gedeeld.

Alpha Weekend 6 en 7 april

De deelnemers hebben allemaal een persoonlijk uitnodiging meegekregen voor het weekend. We starten om 16:00 in de kerk. Er is die avond ook soos voor de volwassenen en het leek ons heel gezellig om er samen een feestelijke avond van de maken. Dus kom gerust een kijkje nemen bij ons dan doen wij het ook andersom.

Het thema van dit weekend is de Heilige Geest.

*Agenda: 31 maart is er geen Alpha Youth ivm Pasen.

Alpha Youth volgende bijeenkomst zo 17 mrt

Zondag 10 maart werden we verrast met twee heerlijke kwarktaarten van Alinda Voogd, ze vielen goed in de smaak.

Het thema van deze bijeenkomst was ‘hoe kun je geloven’. Om te geloven heb je vertrouwen nodig en moet je erop aan kunnen dat iemand de waarheid spreekt. We begonnen met het tegenovergestelde met het kaartspel ‘liegen’ waarmee je met liegen en bluffen het spel kon winnen. Het was een gezellig startspel.

Marsha is met haar groep nog verder gaan verkennen wat vertrouwen is. Allereerst met een blinddoek een parcours afleggen onder begeleiding van iemand anders. Nog spannender werd het toen je in het midden van de groep moest staan met een blinddoek op en je dan laten vallen. En dan maar hopen en vertrouwen hebben dat iemand je opvangt. Onderstaande afbeelding werd ook gesproken.

Als dit zwembad een relatie met God voorstelt, welke figuur past dan het beste bij jou?

Marsha vertelde dat ze zich als 12-jarige voelde als het meisje langs te kant, toekijkend. Als tiener ging ze naar zomerkamp en toen zwom ze baantjes. Als student was ze de vrouw die in het water aan de rand van het bad zit. Maar na een uitnodiging van een kerkgemeenschap ging ze weer zwemmen. Het is zo waardevol dat zulke ervaringen worden gedeeld met onze jeugd.

En wie bent u/jij?

De volgende bijeenkomst is zondag 17 maart en het thema is bidden: hoe en waarom? De soep wordt dan verzorgd door Henriette Kuiper en Gerda Doornbos. Lekkers bij de start is geregeld en dit doen Ineke Pomp en Simone Klok.

Bij Alpha Youth hoort ook een weekend. Dit vindt plaatst op zaterdag 6 en zondag 7 april. Het is de bedoeling dat we met de groep in de kerk overnachten. Het thema is dan de Heilige Geest en wat doet hij en hoe je vervult kan worden met de Heilige Geest. Het weekend start zaterdag 6 april om 16:00 en is zondag na de kerkdienst afgelopen.