Wie zijn wij?

Wij zijn een Nederlandse Gereformeerde Kerk in Aduard. We komen samen in de Ontmoetingskerk aan de Kloosterstraat 17. Ontmoeting is voor ons belangrijk: we ontmoeten God en elkaar iedere zondag tijdens de kerkdiensten. Daarnaast zien we elkaar doordeweeks voor onderwijs, Bijbelstudie en gezelligheid. We zoeken contact met onze dorpsgenoten en draaien actief mee in allerlei projecten in en om het dorp.

Onze gemeente telt iets meer dan 300 gemeenteleden van alle leeftijden. Deze komen uit Aduard en de omliggende dorpen. Onze gemeente is onderverdeeld in kleinere kringen van 10-12 adressen die dicht bij elkaar in de buurt wonen.

Op deze website kun je meer lezen over wat we geloven, welke projecten we steunen en hoe onze kerkdiensten verlopen. Je bent van harte welkom om ook eens langs te komen: we ontmoeten je graag!

Deel uitmaken van onze gemeente kan op verschillende manieren:

  • Kom een keer langs tijdens onze kerkdiensten. Heb je daarover vragen? Mail gerust onze predikant: Erik Pomp.
  • Word gastlid van onze gemeente. Gastleden zijn onderdeel van een kring, maar nog geen zelfstandig lid. Ze hebben nog geen definitieve geloofskeuze gemaakt of zijn om andere redenen nog geen lid geworden. Meer informatie hierover? Mail aan onze predikant: Erik Pomp.
  • Word lid van onze gemeente. Als lid maak je volledig deel uit van onze gemeente. Je kunt lid worden door je aan te melden bij de predikant: Erik Pomp. Samen bekijken we wat daarvoor nodig is: we kijken bijvoorbeeld of je gedoopt bent of belijdenis hebt gedaan in een andere kerk.

Als Nederlandse Gereformeerde Kerk van Aduard maken we deel uit van een (landelijk) kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Nederland. Dat is een kerkverband van ongeveer 320 gemeenten, verspreid over heel Nederland. Met deze gemeenten verbinden we ons aan de Bijbel en de geloofsbelijdenis. Kijk ook eens bij Wat geloven wij? Ook hebben we een gezamenlijke kerkorde. Meer informatie hierover vind je op ngk.nl.