Bericht van de NGK

“Mooi om samen op te trekken en van elkaar te leren”: met die woorden van Anne (22) uit een van de campagnevideo’s willen we jullie stimuleren om aan ons en aan elkaar te laten zien hoe jullie aandacht hebben besteed (of misschien nog gaan besteden) aan de eenwording van NGK en GKv.

Deel je foto’s, filmpjes en verhalen op de sociale mediakanalen van je eigen kerk, tag de Nederlandse Gereformeerde Kerken en gebruik indien van toepassing de hashtag #vieringeenwording. Er bestaan NGK-accounts op

Als je tags en hashtags gebruikt, zien en delen we jullie posts. We hebben al veel mooie, originele en creatieve bijdragen gezien en zijn benieuwd wat er nog meer gemaakt en gebeurd is. We hopen dat kerken en kerkleden erdoor geraakt, geïnspireerd en bemoedigd worden, zo aan het begin van het bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  • Wil je links naar onze sociale mediakanalen ook publiceren in jullie eigen communicatie (op je website, in je nieuwsbrief, kerkblad of kerk-app)? Op die manier kunnen leden van de diverse Nederlandse Gereformeerde Kerken met elkaar meeleven – omdat het mooi is om samen op te trekken en van elkaar te leren.

Met vriendelijke groet,

Embert Messelink en Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseurs NGK.
communicatie@ngk.nl