Uit en voor de gemeente

Komende zondag vieren we het Pinksterfeest: de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest komt in mensen wonen. Vaak wordt dan gezegd: God de Vader is boven ons; Jezus de Zoon is naast ons en de Geest is in ons. God de Vader zorgt voor ons. Jezus werd mens, één van ons. Hij is bekend met ons leven. En de Geest inspireert ons en geeft ons geloof. De Geest is werkzaam, maar toch onzichtbaar. Niet voor niets wordt het vergeleken met de wind en is zijn teken een vuur. De wind zelf is onzichtbaar, maar je merkt het door de beweging en soms is het hoorbaar. Zo kunnen we de Geest merken door de vruchten, die Hij voortbrengt. Het is alsof God zegt: let op wat er van komt! De Geest brengt leven. Het wordt lente. Zoals bomen en struiken in de lente weer bladeren krijgen. Dat laat zien, dat ze niet dood maar levend zijn. Zo laat wat wij voortbrengen aan goede vruchten, zien dat we levende mensen zijn.

Eén van de vruchten van de Geest is geloof. Geloof waar je een getuigenis van kunt afleggen. Geloof dat je kunt belijden. Geloof dat van mensen samen is en wat je kunt delen. Maar datzelfde geloof, dat ook heel persoonlijk is. Anke Los zal van dat geloof komende zondag belijdenis afleggen. Na de dienst is er gelegenheid om haar hiermee te feliciteren. Er is voor heel de gemeente dan ook koffie na de dienst. Zo is er dan voor en na de dienst gelegenheid om iets te drinken. En om de afwas enigszins te beperken het verzoek om als je voor de dienst al iets drinkt, je kopje dan tijdens de dienst bij je te houden.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Pasen valt vroeg dit jaar. De vroegste datum voor Pasen is 22 maart. Maar dat komt niet zo vaak voor. Iets vaker valt het op 23 maart. Ook dat is maar eens in de 105 jaar. De laatst mogelijke
paasdatum is 25 april. Het heeft met de maanstand en met de dagen van de week te maken. Jezus stierf wel op een vaste dag. Maar het feit van zijn sterven en het feest van zijn opstanding vieren we op verschillende data.
Pasen is belangrijk: we vieren de overwinning op het kwaad en op de dood. God heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Hij wekt Hem op, en de Zoon staat op. Hij neemt het leven weer. Maar niet
hetzelfde leven: zijn lichaam is een verheerlijkt lichaam. En eens zullen we daarin delen. Het is goed om rond deze dagen je te verdiepen in de verschillende evangelisten. Elk vertelt
hetzelfde verhaal toch vanuit een ander gezichtspunt. Dan worden sommige details juist benadrukt en andere details weggelaten. Om één voorbeeld te geven: Matteüs vertelt als enige van het berouw van Judas. En wat er dan verder op volgt. Lucas vertelt het ook, maar dan in zijn tweede boek Handelingen. En er zijn verschillen: bij Matteüs wordt de akker niet door Judas gekocht, al is het wel van het beloningsgeld. Daarbij maakt hijzelf een einde aan zijn leven. Bij Lucas koopt Judas de akker zelf en krijgt hij een ongeluk op de akker. De akker krijgt dezelfde naam: bloedakker, maar de aanleiding is verschillend. En zo zijn er wel meer verschillen aan te geven. Dat heeft ook te maken met het gezichtspunt en het doel van de evangelist. Tegelijk: Jezus sterft onschuldig aan het kruis en daarna staat Hij weer op uit de dood. Hierover zijn geen verschillen. Dit is het centrum waar het allemaal om gaat. God: U zij de glorie.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Komende zondag vieren we als gemeente het avondmaal. We breken het brood en we drinken de wijn om zo de dood van onze Heer te gedenken. Daarbij zijn we verbonden aan elkaar. We delen het geloof in deze Heer. En we kijken naar de toekomst. Hoewel het hier prachtig en mooi kan zijn, kan je het leven ook moeizaam noemen. We kijken uit naar een betere toekomst, die ons door God beloofd is. Zo vieren we avondmaal. Het kan zijn, dat iemand al langere tijd  niet meer met ons kan samenkomen. Door de videoverbinding is er toch iets van je verbonden voelen. En is het mogelijk om het avondmaal ook thuis mee te vieren.

Diezelfde zondag is er ook de stemming voor de vacatures van het ambt. Dat zal, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, in de dienst plaats vinden. Na de dienst zullen de stemmen dan geteld worden. Daarbij kunnen ook schriftelijke stemmen worden ingebracht, als het niet lukt om deze zondag fysiek aanwezig te zijn in de kerk.

Volgende week is er de krokusvakantie. Ook ik heb dan een weekje vakantie. Dat betekent ook, dat ik zondag 25 februari een vrije zondag heb.

 

HJJP

Uit en voor de gemeente

We kunnen terugkijken op een mooie Ontmoetingsdienst. Velen hebben daar hun medewerking aan gegeven. De musici, de zangers, iemand voor het moment met de kinderen, Meet en Greet, een lezer en een gastheer. Elementen in de dienst waren terug, die langer geleden waren. En het was mooi om het terug te zien. Andere elementen zijn wat aangepast. Zo werd het votum en de zegengroet uitgesproken door de gastheer. Dat gaf zeker een moment van rust. Je werd welkom geheten en daarna volgde, dat wat we als gemeente zeggen: onze hulp is van de Heer. En daarna volgt de groet, waarmee je elkaar kunt begroeten: laat er genade en vrede van God voor je zijn. Het geven van de zegen is verbonden aan het ambt. Het groeten niet. En om het heen en weer lopen te beperken heeft dit keer de gastheer dat gedaan.

Nog de laatste loodjes en dan begint voor velen de vakantie. In dat teken stond de Ontmoetingsdienst. Op adem komen, de accu opladen. Sommigen zullen op vakantie gaan, anderen zijn op vakantie of zijn al geweest. Weer anderen blijven gewoon thuis. Komende zondag is er dan de laatste Regiodienst voor de vakantie. Na de vakantie pakken we de draad dan weer op.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Komende zondag is er een Ontmoetingsdienst. Het thema van de dienst heeft te maken met de komende tijd: vakantie. Er is gekozen voor de vier woorden: rewind, offline, unplug, recharge. Trek even de stekker eruit, zodat je weer opgeladen wordt. De vakantie is een tijd om op adem te komen. Even andere dingen te doen. Het is een tijd van genieten. En dat heeft ook alles met de omstandigheden te maken. We zoeken de zon op, of de zee, de bergen. En er hoeft even helemaal niets. Na de dienst is er een high-tea.

Nu staan de zomers in Nederland wel bekend als wisselvallig. En dat hebben we de afgelopen week ook weer gemerkt. Zo is het maar 15 graden en gaat er een storm over het land, een paar dagen later is het 30 graden en is er weinig wind. Alleen de vele gebroken takken op de grond herinneren nog aan wat is geweest.

Het kan het beeld zijn voor je leven. Soms stormt het, gaat het hevig tekeer. Dan schijnt de zon weer. En lijkt alles rustig. Midden in de storm voelt het niet prettig. Het is heftig. Als het rustig is, dan kijk je wat de schade is. Door het geloof weten we dat we er in het leven niet alleen voorstaan. Wij geloven dat er zowel in de storm, maar ook als de zon schijnt er een God is die voor ons zorgt. Hij wil zijn zegen aan je geven. Bij Hem kan je schuilen. Bij Hem ben je veilig. Bij Hem kan je ook je nood klagen. Het uitschreeuwen als het moet. Hem kan je bedanken voor al het goede, dat Hij je gegeven heeft. En dat geeft je rust. Daar kan je op terugvallen. Is dat gemakkelijk? Lang niet altijd. Je moet het oefenen in het leven. Je hebt er wel de tijd voor. Betrek God bij je leven. Elke dag opnieuw. Als het stormt, maar juist ook als het rustig is.

HJJP