Aduard Helpt

De Stichting Aduard Helpt ondersteunt mensen uit eigen dorp (lees: voormalige gemeente Aduard, dat zijn de dorpen Aduard, Den Ham en Den Horn) bij het opzetten van humanitair werk in eigen dorp of elders in de wereld. De stichting heeft de ANBI status.

De stichting wil hulp bieden bij het beheren van financiële middelen. Veel mensen proberen namelijk zelf de financiën voor een hulpproject te beheren, maar vergeten dat dit voor hen extra inkomen kan betekenen. Daarover moet dan belasting worden betaald. Verworven gelden kunnen dan beter bij de stichting ondergebracht worden.

Zo beheert de stichting al de financiën van drie personen die op dit moment voor een humanitair project in het buitenland zijn.

Maar …….. de stichting wil ook hulpvraag en -aanbod in eigen dorp bij elkaar brengen. Er zullen mensen zijn die hulp nodig zijn bij bijvoorbeeld tuinonderhoud of het halen van boodschappen. En er zullen mensen zijn die dat wel zouden willen doen.

Ook wil de stichting mensen die maatschappelijk tussen wal en schip dreigen te geraken ondersteunen. Dat kan door voor dergelijke mensen uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn in de gemeente Zuidhorn voor financiële ondersteuning of eventuele kwijtschelding van belastingen. De stichting heeft ook expertise in huis om te helpen bij schuldsanering, of om mensen te adviseren bij het op orde brengen van de eigen financiën.

U ziet dat onze stichting een brede doelstelling heeft. Het is niet de bedoeling dat Stichting Aduard Helpt bestaande hulpverleningsorganisaties in het dorp wil ondermijnen, maar meer om het geheel aan hulpverlening te completeren.

Website:  www.aduard-helpt.nl