Studenten zetten zich in voor de kwetsbare naasten in de samenleving

Traject studenten zetten zich in tijdens de IMPACTday op 30 mei
Studenten van het Traject van de Evangelische Hogeschool zetten zich donderdag 30 mei 2024 in voor de kwetsbare naasten in de samenleving. Dit doen ze door met diverse hulpvragen aan de slag te gaan: opruimen, schilderen, tuinieren, ontmoetingsactiviteiten bij verschillende instellingen etc. Met hun inzet halen ze geld op voor de Evangelische Hogeschool, die afhankelijk is van giften.

Het verschil maken
Een dag lang zetten studenten zich in voor diverse hulpvragen uit de breedte van de samenleving. Zij doen dit in Barneveld, Bennekom, Ede, Ermelo, Deelen en Hilversum. Voorafgaand aan deze actiedag vragen studenten hun eigen netwerk om hun inzet voor deze dag te sponsoren. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de EH, omdat deze hogeschool afhankelijk is van giften.

Zo zorgen ze ervoor dat de EH blijft voortbestaan én maken ze zichtbaar wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: een maatschappij waarbij je niet alleen aan je eigenbelang denkt, maar als christen het verschil maakt door om te zien naar anderen. Wilt u ook financieel bijdragen? Uw bijdrage is welkom op NL40ABNA 0448 3610 00 t.n.v. EH Amersfoort o.v.v. IMPACTday 2024 of via onze website: steuneh.nl/impactdaytraject2024. Wilt u de EH blijven steunen? Ga dan naar www.vriendenvaneh.nl.

Acties
Er zijn verschillende acties die de studenten gaan doen tijdens de IMPACTday.

  • In Barneveld doen de studenten activiteiten met een groep Oekraïense jongeren.
  • Bij TOP Bennekom doen ze diverse klussen, zoals pakketten inpakken en werken in de moestuin of kas.
  • In Ede gaan ze verschillende schilderklussen doen bij particulieren en helpen ze mee op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name de moestuin opruimen en het buitenterrein schoonmaken.
  • In Ermelo doen de studenten zowel praktische klussen als sociale activiteiten bij ’s Heeren Loo en de IJsvogel (Zorggroep Noordwest-Veluwe). Ook helpen ze bij particulieren met tuinonderhoud, opruimen en verschillende klussen.
  • In Deelen gaan de studenten naar het AZC om verschillende creatieve en sportieve activiteiten te doen met asielzoekers.
  • In Hilversum helpen de studenten bij een woon-/zorgcentrum.

Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 56 studenten van het EH-Traject mee aan de IMPACTday. De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

Bericht van Inlia

Vluchtelingen letterlijk centraal op Bevrijdingsfestival

Midden op het festivalterrein staat het bootje ‘Hedir’, waarmee 78 mensen de Middellandse Zee overstaken. Ernaast een foto-expositie van het werk van de dokter van Lampedusa en de contouren van een andere vluchtelingenboot. Het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood staat dit jaar letterlijk centraal op het Bevrijdingsfestival Groningen. INLIA werkte samen met de festivalorganisatie, die de ‘Hedir’ naar Groningen haalde.

Mayday, Mayday, klinkt een stem over de koptelefoon. Naast de ‘Hedir’ kunnen bezoekers een geluidsimpressie beluisteren van de gevaarlijke vlucht over zee. Deze doet denken aan documentaire Fuocoammare, over de vlucht naar Lampedusa.

How many people? vraagt de kustwacht daarin.

250 people. Please, we beg you.

What is your position?

Please, we beg you. Save us.

What is your position?

My friend, hello?

Hello?

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale routes om hier te komen om asiel te kunnen vragen zijn er voor hen niet. De vluchtelingen die in 2014 in de boot zaten die vandaag op het festivalterrein staat, hadden geluk. Zij overleefden het. Net als de 282 opvarenden van de ‘Meneer Vrijdag’, die in 2013 overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze boot staan naast de zeecontainer met de foto’s van dokter Pietro Bartólo. Een groepje jongeren zit op de achtersteven, met biertjes en hamburgers.

Wat wij kunnen doen

Een medewerker van INLIA vertelt hun waar ze op zitten. Ze zijn onder de indruk. “Maar”, vraagt een van de jongens, “Wat kunnen wíj nou doen? Zo’n groot probleem, zo ver weg, Europa is er verdeeld over.” De INLIA medewerker weet wel wat: “Je kunt bij de Europese verkiezingen op 6 juni stemmen op partijen die voor vluchtelingen opkomen en aan echte oplossingen werken. En je kunt in jouw dorp of stad opkomen voor goede opvang.” Het enige meisje zegt prompt: “Zie je nou wel dat je wel moet gaan stemmen voor het Europees Parlement?”

Een tweede groepje heeft wat gemist op het festivalterrein: “Er staat een bord met ‘Stand with Oekraïne’, maar ‘Stand with Gaza’ dan?” De medewerker heeft geen idee of dat bord ook ergens staat. “Maar INLIA staat voor alle vluchtelingen en asielzoekers in nood. Wij vangen ook staatloze Palestijnen op. We stand with people.” Het levert een boks op.

Dokter van Lampedusa ook in Europees Parlement

De foto-expositie toont het werk van dokter Pietro Bartólo op het kleine eiland Lampedusa en op zee. Hij onderzoekt alle vluchtelingen die daar – levend of dood – aankomen. Al 34 jaar. De dokter verlaat het eiland enkel om als lid van het Europees Parlement te pleiten voor een betere behandeling van vluchtelingen.

Naast hoopgevende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, laat de tentoonstelling de verschrikkingen van de vlucht zien. Uitputting, onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, verminkten en doden. De foto’s zijn daarom niet geschikt voor kinderen. Volwassenen vinden het al moeilijk genoeg om de beelden te aanschouwen.

“Briljant in al zijn eenvoud”

Sommigen gaan liever niet naar binnen. Zij kunnen buiten informatie krijgen over Plan KAN[1], dat de asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam wil regelen. Door mensen evenredig over gemeenten te verdelen in kleinschalige opvang; zo is er draagvlak en hoeft niemand buiten te slapen. Als iedere gemeente bijvoorbeeld 30 mensen per 10.000 inwoners opvangt, is er geen tekort. “Briljant in al zijn eenvoud”, zegt iemand, “Zo moet het gewoon!”

In het plan blijven mensen ook op één plek, zodat kinderen direct naar school kunnen en volwassenen aan het werk. Bezoekers zijn er snel uit dat Plan KAN een werkbare oplossing is, die nieuwkomers en de samenleving veel voordelen biedt. “Waarom doet de overheid dit niet?” roept een vrouw uit. Ze neemt een folder mee. “Je weet nooit waar het goed voor is.”

[1] Plan Kan is een initiatief van migratiedeskundige Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, de gemeenten Utrecht en Tynaarlo, de Raad van Kerken in Nederland en INLIA.

Werken met begeleiding van Sprank

Open werkplek bij dagbesteding GoudGoed in Winsum

GoudGoed is een inspirerende werkplek, ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Stichting WerkPro en Stichting Sprank. Deelnemers krijgen begeleiding waar nodig en leren nieuwe vaardigheden, bouwen sociale contacten op en groeien zo door naar meer zelfstandigheid. Deelnemers kunnen meewerken in de kringloop (bijvoorbeeld klanten te woord staan, kassa draaien). Het is ook mogelijk om zelfgemaakte spullen in de winkel te verkopen. Zo leveren de deelnemers ook een bijdrage aan een duurzame samenleving.

Stichting Sprank

Gedreven door Gods liefde biedt Stichting Sprank zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We bieden hen een veilig thuis in een christelijke omgeving. Samen ontdekken we hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. We werken samen met familie en andere mensen die bij de cliënt horen. Stichting Sprank is een landelijke stichting met ca. 500 cliënten en heeft een betrokken netwerk van ruim 600 vrijwilligers.

Ben je op zoek naar een leuke werkplek, maar heb je begeleiding nodig? Dan is de kringloopwinkel GoudGoed in Winsum iets voor jou. Hier kan je werken én doorgroeien, met hulp waar jij dat nodig hebt.

We komen graag met je in contact. Mail ons via info@stichtingsprank.nl of bel 088-0070700. Voor meer informatie, zie www.stichtingsprank/locatie/goudgoed

1 jaar Nederlandse Gereformeerde Kerken

Van harte gefeliciteerd met het eenjarig bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken!

Een jaar geleden, op 1 mei 2023, ontstond dit nieuwe kerkverband door het samengaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De breuk die in de jaren zestig had plaatsgevonden, werd geheeld. We willen je vragen om in je gemeente op passende wijze aandacht te besteden aan het eenjarig bestaan van de NGK.

Door middel van deze mailing attenderen we je op materiaal dat is gemaakt ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NGK. Je kunt dat naar eigen inzicht gebruiken en verspreiden. Er zijn zes mensen geïnterviewd, allemaal werkers in de kerk. Zij beantwoordden vragen over hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid nu beleven en hoe ze de toekomst van het kerkverband zien. Ook is uit het recent verschenen Jaarboek 2024 van de NGK een klein deel van het jaaroverzicht en cijfermateriaal overgenomen. De interviews en het jaaroverzicht zijn te vinden op www.ngk.nl, maar ook gebundeld als pdf, zodat je ze gemakkelijk kunt downloaden en verspreiden.

Klik hier om rechtstreeks naar de startpagina/1 jaar NGK te gaan.
Klik hier voor de gebundelde interviews als pdf.

We hopen dat het eenjarig bestaan van de NGK ook voor jullie gemeente een moment is om even dankbaar bij stil te staan, om vervolgens hoopvol verder te gaan, onderweg in Gods koninkrijk.

Met vriendelijke groet,

Heleen Sytsma-van Loo,
Communicatieadviseur NGK.

Evangelische hogeschool

In september start het EH-Basisjaar.
Het EH-Basisjaar is een uitdagend tussenjaar waarin wij jongeren helpen het geloof te (her)ontdekken en zichzelf te kennen en te ontwikkelen. De studenten krijgen inzicht in de cultuur en in wat het betekent om als christen in deze maatschappij te leven. Ook helpen we hen bij het maken van belangrijke levenskeuzes, zoals het kiezen van een studie of beroep.

Het EH-Basisjaar is een vormingsjaar voor jongeren die toegang hebben tot een hbo- of wo-opleiding, dus een havo-, vwo- of mbo4-diploma hebben. Het is een voltijdopleiding van tien maanden: september tot en met juni.

Studenten die zich vóór 1 mei aanmelden voor het EH-Basisjaar, ontvangen korting op hun inschrijfgeld.

Wij waarderen het zeer als u ons zou willen helpen om het EH-Basisjaar onder de aandacht te brengen van jongeren in uw gemeente door bijgevoegde word-documenten op te nemen in uw kerkblad, website en/of socials.

Heeft u vragen en/of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

www.eh.nl