Roemenie – Phoneo

De Roemenië-“groep” bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zomers hulp willen bieden aan zigeunergezinnen in Roemenië. Reeds uitgevoerde projecten zijn bijvoorbeeld het renoveren van huizen, organiseren van kinderkampen, de bouw van een schooltje en de bouw van sanitaire voorzieningen. Door een samenwerkingsverband met Stichting Phoneo (Drachten) kunnen de projecten met extra hulp worden uitgevoerd.

De Roemenië-“groep” wisselt jaarlijks (deels) van samenstelling. Heeft u/heb jij interesse om ook eens deel uit te maken van de groep neem dan contact op met Gerard Kloosterman.

Wilt u de projecten steunen, stort dan uw gift op rekeningnummer NL10 RABO 0103 4530 91 t.n.v. Stichting Aduard Helpt o.v.v. Roemenië. De Stichting Aduard Helpt heeft de ANBI-status. Dit geld wordt in samenwerking met Stichting Phoneo besteed aan diverse projecten.

Webite: Aduard helpt
Webite: Stichting Phoneo