Kerkelijke hereniging

Ter ere van de kerkelijke hereniging verschijnen er bij Buijten & Schipperheijn twee boeken. Het eerste boek, Niet zonder elkaar, is een bundel met interviews, columns, beschouwingen over het verleden, over de hereniging en over de toekomst. Voor dit boek geldt tot 1 juli een tijdelijke, verlaagde prijs van € 16,90 in plaats van € 19,90.

Het tweede boek is een jaarboek. We hebben de handen ineengeslagen met Steunpunt KerkenWerk en de Werkgroep Administratieve Ondersteuning om belangrijke informatie beschikbaar te maken. Dit boek kost € 16,90.

Mocht u interesse hebben in een van beide boeken, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.