Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Midden/Oost Nederland
Zaterdag 10 juni | 9:45 – 15:30 | Hattem
Informatie & aanmelden

Op zaterdag 10 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het thema is: ‘Vijf broden en twee vissen. Er is genoeg voor iedereen!’. Met elkaar bezoeken we het Bakkerijmuseum, maken we onze eigen koek, wandelen we door het centrum van Hattem en sluiten we af in de kerk waar we luisteren, praten en zingen over de 5 broden en 2 vissen.


Online gespreksgroep – Als één van je ouders autisme heeft

Woensdag 13 september,  27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november | 20:00-21:30
Informatie & aanmelden

Als één van de ouders een vorm van autisme heeft zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of de moeder, identiteitsvorming en op andere aspecten in het leven. Hester Lever (Gezinstherapeut en ervaringsdeskundige) zal de inhoud van deze avond(en) verzorgen en dieper ingaan op de onderwerpen die besproken worden. Er is ruimte om vragen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.


Seminars – Sprank en Dit Koningskind

Zwolle | Maandag 2 oktober | 19:00-22:00 | Koningskerk, Landsheerlaan 5
Haren | Donderdag 5 oktober | 19:00-22:00 | Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4
Gouda | Vrijdag 6 oktober | 19:00-22:00 | De Vaste Burcht, Lekkenburg 148
Informatie & aanmelden

Sprank & Dit Koningskind bestaan 50 jaar. Om dat te vieren organiseren zij drie landelijke bijeenkomsten in het najaar. Er is een interactief programma met muzikale omlijsting door Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de hele levensreis van mensen met een beperking. Dit gedeelte wordt geleid door Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Het belooft een avond te worden met ruimte voor ontmoeting, aanbidding, verdieping en verbinding. Meld je aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd