Mooie resultaten mission-werk Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten in 2022

Zorg aan duizenden aidspatiënten; ondersteuning van het werk van vijf zendelingen en bijdragen aan school, opleiding en training van kinderen, jongeren en volwassenen (o.a. kerkleiders): wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-Afrika Mission afgelopen jaar!

Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar het Gerizim Community Center. Met steun van EO Metterdaad is in 2022 grond gereedgemaakt voor de bouw van het centrum (en afgelopen februari gestart met bouwen). Dit centrum komt tot stand in samenwerking met de mission-gemeente in Nellmapius (waar wij ds. George Mnisi steunen in zijn werk).

Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2022! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in Zuid-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!

Bekijk ons online jaarverslag op https://verrenaasten.nl/zuid-afrika-mission voor concrete resultaten en om te zien waar én hoe Zuid-Afrika Mission werkt aan geloof delen wereldwijd!

Of bekijk het jaaroverzicht 2022 of het bedankt filmpje