PinksterPodcast

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ zijn waarschijnlijk Jezus’ laatste woorden op aarde (Matteüs 28:19), vlak voor Zijn hemelvaart. Daarmee krijgt deze mooie en belangrijke opdracht extra diepgang: vertel het goede nieuws aan alle volken, ver weg én dichtbij.

Na Jezus’ hemelvaart volgt Pinksteren: de geboorte van de wereldwijde kerk. Met de uitstorting van de Heilige Geest is de missionaire roeping van kerken de corebusiness voor kerken.
Tegelijk is die missionaire roeping soms ook een zoektocht: hoe geef je hier – zowel als lokale kerkgemeenschap, als in je eigen leven – vorm aan? Vanuit het Missieloket – gevormd door de Commissie Missionaire Steunverlening, Kerkpunt en Verre Naasten – ondersteunen en stimuleren we lokale kerken om de missionaire handschoen op te pakken en Gods bevrijdende boodschap delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

In de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we de Nederlandse Gereformeerde Kerken uitdagen extra stil te staan bij hun corebusiness. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden voorhanden.

Getuigenissen in onze PinksterPodcast
In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie getuigenissen van mensen die – geraakt door het evangelie – in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. Daarvan hebben we er tien opgenomen voor onze PinksterPodcast. Stuk voor stuk levensechte verhalen uit o.a. Utrecht (Willem van der Deijl over ‘ontworteling’) en Den Haag (Peter Strating, pastor voor ‘mensen-zonder-kerk’) die inspireren om ook zelf aan de slag te gaan.

Vanaf vrijdag 19 mei t/m zondag 28 mei worden de getuigenissen dagelijks gedeeld. De bestanden zijn te downloaden via www.missieloket.nl/pinksteren. Verder plaatsen we hier in de week voor Hemelvaart gespreksmateriaal om in de huiskring aan de slag te gaan met onze PinksterPodcast.