Gedachtewisseling: woensdag 5 april

Mooi dat we al een tweetal Gedachtewisselingen konden hebben! We zijn aan het vooruitkijken naar de volgende Gedachtewisselingen. Voor onszelf hebben we hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd, die willen we graag delen.

 • Het is goed om elkaar te ontmoeten en om van elkaar te leren.
 • Over het ontmoeten: dit zou in verschillende samenstelling kunnen
  –   Gemeenteleden
  –   Geloofsgenoten
  –   Dorpsgenoten
 • Over het van elkaar leren: dit kan op verschillende vlakken
  –   Onderwerpen die ons als christenen binden of misschien zelfs verdelen
  –   Onderwerpen die breder zijn en ons als burgers in de wereld binden of verdelen

Het leek ons logisch dat we voor de verschillende samenstellingen ook verschillende onderwerpen kiezen. Hieronder een voorlopige planning, waarbij slechts de eerste avond vaststaat qua datum en onderwerp.

datum onderwerp
5 april Zeven Hoofdzonden
3 (of 10) mei Werken van barmhartigheid
14 juni (check… of 28 juni) Kunst/Modderman
 juli/augustug zomerstop 
september Online veiligheid: voor jong en oud!
oktober Seizoenen van het geloof
november Polarisatie / omgaan met verschillen / de verdeelde nederlander

De eerstvolgende (5 april) dus over de Zeven Hoofdzonden. Deze avond houden we op de laatste woensdag voordat het Goede Vrijdag is. Hierbij alvast een voorzet op de vragen die we elkaar kunnen stellen:

 • Hebben we voor onszelf een beeld bij de “hoofdzonden”?
 • Rekent Jezus af met al dat falen?
 • Leestips:
  –   Boeken van Ton de Ruiter, Tom Wright, Reinier Sonneveld
  –   Internet: vele sites waarop info en denk- en gespreksstof hierover te vinden is

Zoals je ziet: het zijn vragen waarop je antwoorden uit de belijdenisgeschriften kunt vinden. Maar we hopen dat we elkaar ook open durven bevragen over hoe we het in ons hoofd en leven ervaren. Of we alleen Pasen vieren maar niet per sé Goede Vrijdag nodig denken te hebben. Of dat we juist blijven hangen in Goede Vrijdag en daardoor Pasen niet zo tot ons doordringt.

Hopen we op een goede Gedachtewisseling, tot woensdag 5 april!

Grietje Wierenga
Martin de Vries