Gedachtewisseling over Inspiratie

Op 6 maart willen we met elkaar in gesprek over de Bijbel, met nadruk op “Inspiratie”. Het lijkt ons goed om van elkaar te weten waar we staan ten opzichte van dit punt, de Bijbel is tenslotte de basis van ons bestaan als kerk. Hoe kijken we tegen inspiratie aan? Wat leren we daar als kerken over?

Deze vragen houden verband met andere vragen, zoals:
– Zijn we de Bijbel door de tijd heen anders gaan lezen? Bijvoorbeeld betreffende de vrouw in het ambt en de gender-discussie: mogen wij bijvoorbeeld Paulus anders begrijpen dan 10 eeuwen geleden?
– Als we de Bijbel anders lezen: is dit een hellend vlak of een voortschrijdend inzicht?
– Wat betekent het als we zeggen dat de Bijbel gezag heeft? En maken we hierin onderscheid tussen de verschillende genres binnen de Bijbel?
– Hoe verhoudt zich de inspiratie van de Bijbel aan de schrijvers-kant ten opzichte van de werking van Heilige Geest aan de lezers-kant?

Ter voorbereiding op deze avond kun je lezen:
– Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikelen 3 en 5
– Als je googelt op “Inspiratie van de Bijbel”, dan vind je op Wikipedia een beknopt overzicht over verschillende manieren van kijken naar inspiratie.
– Het kan zijn dat we nog een geprint artikel delen op zondag 3 maart, dan zullen we dat via Informail aankondigen.

We hopen op een open gesprek waarin we elkaar kunnen meenemen in het lezen en begrijpen van de Bijbel.

Grietje Wierenga, Martin de Vries