Van het BM

Tijdens de opening van de vergadering op 25 maart jl. is stil gestaan bij de paradox van Pasen: de onschuldige Jezus droeg de ondragelijke last van vele, vele zondige mensen!

BM heeft kennisgenomen van de aanbevelingen van de kascontrolecommissie en de gezichtspunten van de Commissie van Beheer daarin. We hebben vastgesteld hoe daarin te handelen, nu en in de verdere toekomst. Ook hebben we een route gekozen om de BM-taak in te kunnen vullen t.a.v. de uitdagingen die in het verschiet liggen, betreffende o.a. onze financiële positie en predikantsvacature.

De voortgang in enkele lopende processen werd doorgenomen, zoals begeleide transitie, VOG-traject, digitale hulpmiddelen en de gemeentevergadering DV op woensdag 17 april a.s..

Met de nieuwe voorzitter van de Diaconie, br. Anton Reitsema, is overleg gevoerd betreffende het werkterrein van de diakenen. O.a. over collecte-toelichting en geldbeheer. Ook activiteiten betreffende zending & evangelisatie zijn besproken.

Onze gemeente kende voor de corona-periode twee manieren van avondmaalsviering: een zittende en een  gaande vorm. Na corona is in de praktijk alleen nog de gaande vorm gehanteerd. Het BM heeft ingestemd met het voorstel om deze praktisch gevormde werkwijze te formaliseren.