Uitnodiging voor de leden van de PCOB – Zuidhorn e.o. en belangstellenden

Graag willen wij u uitnodigen voor onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 2023/2024 op dinsdag 17 oktober 2023 om 14.30 uur in De RANK, Westergast 8 te Zuidhorn. Op deze bijeenkomst zal dhr. Koos Witteveen uit Assen een lezing houden over het militair ceremonieel rondom het Koninklijk Huis. Hij werkte 38 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht, waarvan de laatste 3,5 jaar bij het bureau Ceremonieel dat belast was met het ceremonieel waar militairen bij werden betrokken. Denk aan staatsbezoeken, officiële  bezoeken, aanbieden geloofsbrieven, Prinsjesdag, Nationale herdenking op De Dam, Koninklijke huwelijk zoals die van (toen) Prins Willem Alexander en Princes Maxima, en Staatsbegrafenissen, zoals die van Z.K.H. Prins Claus.

Zoals altijd is de toegang voor belangstellenden gratis.

Vooral naar die belangstellenden zijn wij op zoek en willen dan ook hierbij een poging tot ledenwerving doen en ons met name richten tot de jongere senioren in onze kerken:

Wie zijn wij (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en waar staan we voor:
Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Waarin mensen omzien naar elkaar. En waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt de PCOB zich sterk voor. Dat doen we op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Wij zijn een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen, zoals onze Afdeling Zuidhorn e.o. (zijnde de dorpen in de vroegere gemeente Zuidhorn), ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Leden ontvangen maandelijks het Magazine en profiteren van veel voordelen.

Maandelijks (= 3de dinsdag van de maand) organiseren wij bijeenkomsten in kerkgebouw De Rank in Zuidhorn met voor de leden interessante sprekers en onderwerpen. Daarnaast organiseert ons actieve activiteiten commissie tenminste 2 keer per jaar een mooie (dag- of middag) reis.

Hebben we hiermee uw interesse gewekt dan verwelkomen wij u graag op onze eerstvolgende bijeenkomst, zoals hierboven aangegeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen, maar toch belangstelling in het lidmaatschap hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris (en ledenadministrateur):

Henk van der Laan ~~ gsm 06 10944565 ~~ email: henk.vanderlaan46@gmail.com