Uit de Cvb

Tussenstand bijdragen 2024 / maart

De CvB houdt je op de hoogte van de stand van de bijdragen. In de onderstaande grafiek zie je drie standen.

Kolom 1 (groen): het bedrag dat per 31 maart werkelijk is bijgedragen

Kolom 2 (geel): het bedrag dat op 31 maart bijgedragen had moeten zijn bij een gelijke verdeling van het totale bedrag over alle maanden

Kolom 3 (blauw): het bedrag dat voor het hele jaar nodig is om een sluitende begroting te krijgen

Toelichting

Voor 2024 verwacht de CvB € 139.300 nodig te hebben om alle kosten te dekken.

Tot en met 31 maart hebben we als gemeente € 36.369 betaald aan bijdragen. Bij een gelijke verdeling van het jaarbedrag over alle maanden had de teller op € 34.825 moeten staan. We lopen dus iets voor op schema.

We hebben nog € 102.931 nodig om het jaar 2024 af te sluiten zonder tekort.