1 jaar Nederlandse Gereformeerde Kerken

Van harte gefeliciteerd met het eenjarig bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken!

Een jaar geleden, op 1 mei 2023, ontstond dit nieuwe kerkverband door het samengaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De breuk die in de jaren zestig had plaatsgevonden, werd geheeld. We willen je vragen om in je gemeente op passende wijze aandacht te besteden aan het eenjarig bestaan van de NGK.

Door middel van deze mailing attenderen we je op materiaal dat is gemaakt ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NGK. Je kunt dat naar eigen inzicht gebruiken en verspreiden. Er zijn zes mensen geïnterviewd, allemaal werkers in de kerk. Zij beantwoordden vragen over hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid nu beleven en hoe ze de toekomst van het kerkverband zien. Ook is uit het recent verschenen Jaarboek 2024 van de NGK een klein deel van het jaaroverzicht en cijfermateriaal overgenomen. De interviews en het jaaroverzicht zijn te vinden op www.ngk.nl, maar ook gebundeld als pdf, zodat je ze gemakkelijk kunt downloaden en verspreiden.

Klik hier om rechtstreeks naar de startpagina/1 jaar NGK te gaan.
Klik hier voor de gebundelde interviews als pdf.

We hopen dat het eenjarig bestaan van de NGK ook voor jullie gemeente een moment is om even dankbaar bij stil te staan, om vervolgens hoopvol verder te gaan, onderweg in Gods koninkrijk.

Met vriendelijke groet,

Heleen Sytsma-van Loo,
Communicatieadviseur NGK.