Huis van Gebed

Tijdens de ontmoetingsdienst met als thema: Bid, hebben we een huis van gebed laten zien. We willen een biddende gemeente zijn. Het huis van gebed staat in de hal bij de hoofdingang van de kerk. We kunnen dit huis gebruiken om voor elkaar te bidden.
Hoe werkt het?
Er liggen briefjes bij het huis van gebed. Daar kun je een gebedspunt opschrijven. Je rolt het briefje klein op en steekt het in één van de gaten van het huis van gebed. En als je voor iemand wilt bidden: neem dan één van de briefjes mee naar huis en bidt die week voor het gebedspunt op het briefje.
We hopen dat er veel briefjes verschijnen en verdwijnen. Bidt u mee?