Ontmoeting in Stilte

Na de winterstop zijn we graag weer terug om met elkaar de Ontmoeting in Stilte weer op te pakken. In plaats van één keer in de maand, zullen we nu om de twee weken op woensdagavond  bij elkaar komen in de Abdijkerk. Bovendien een uur eerder, dus om 19.30 uur.

Voor de zomer willen we de volgende avonden bij elkaar komen:

15 en 29 mei, aanvang 19.30 uur

12 en 26 juni, aanvang 19.30 uur

De opzet blijft hetzelfde als voorheen. Dus we beginnen met een muziekstuk/lied en een bijbeltekst om te overdenken, aansluitend volgt plusminus 20 minuten stilte en we sluiten af met hetzelfde muziekstuk/lied.

Mocht je na afloop even een korte reactie willen geven op de bijeenkomst, dan is daarvoor gelegenheid.

Graag tot ziens in de Abdijkerk!

De ‘ontmoeting in stilte’ wordt georganiseerd door een groepje mensen van beide kerken in Aduard: Johan Sikkema, Anneke Stroetinga, Gerrie Meijer en Irene Visser.