Lucaskunst op Stille Zaterdag (8 april)

Expositie kunstwerken door Aduarders in de Abdijkerk

Wat betekent Vrij Vieren voor jou? En hoe verbeeld je dat in een kunstwerk? Ontdek hoe Aduarders hier invulling aan geven en kom op zaterdag 8 april naar de expositie van Aduarder kunstenaars en creatievelingen in de Abdijkerk in Aduard!

In Aduard wordt dit jaar voor de vierde keer een deze Lucaskunst-expositie georganiseerd. De naam van de expositie is ontleend aan de eerste aflevering in 2016. Het thema was toen gekozen uit het Lucas-evangelie, over het leven van Jezus op aarde, zijn sterven aan het kruis (Goede Vrijdag) en zijn opstanding uit het graf (Pasen).

Dit jaar hebben we Aduarders gevraagd wat Vrij Vieren voor hen betekent met daarbij het verzoek dit uit te beelden in een persoonlijk kunstwerk. Hier zijn ze mee aan de slag gegaan met verschillende materialen, invalshoeken en gedachten.

Expositie in de Abdijkerk

Op Stille Zaterdag 8 april is de expositie van de kunstwerken in de Abdijkerk. Vanaf 14.00 uur is de Abdijkerk open. Je bent van harte welkom!

Hopelijk tot zaterdag 8 april! Voor contact: lucaskunst.aduard@gmail.com