Bidden

 

God help! O, mijn God!”

Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig. Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden.

 

Wat doe je als je bidt?

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. Je richt je innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vind je in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

 

Bidden is…

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

 

Gebedskring

Wij geloven dat wij een gemeente moet zijn die voor alle naties bidden. Naast al onze persoonlijke gebeden bidden wij ook via een gebedskring

Onze contactpersoon is Dini de Windt

We komen elke 2e dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur bij elkaar bij Dini de Windt, Nijlandsingel 30.