Collectemunten

Iedere eredienst wordt er in ieder geval één collecte gehouden. Hiervoor kunt u contant geld geven, maar u kunt ook collectemunten aanschaffen. Voordeel hiervan is dat u nooit meer geld hoeft te sparen voor de collecte en u kunt uw bijdrage als gift in aftrek brengen in uw belastingaangifte. Er zijn twee soorten collectemunten in omloop:– koperkleurige: € 0,80
– zilverkleurige: € 1,60

U kunt deze munten bestellen door een bedrag over te maken op:
rekening: NL79 RABO 0348 6125 59, ten name van Geref. Kerk Aduard (collectemunten), onder vermelding van de soort munten en het aantal. Het duurt enige tijd voordat het geld op de rekening is bijgeboekt, zorg daarom voor tijdige betaling. Voorschotten worden niet verstrekt!

De munten worden bij u thuis bezorgd door Lian Meier (contactpersoon/coördinator).