do 11 mei – ledenvergadering Zuid-Afrika Mission

Op donderdag 11 mei wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Zuid-Afrika Mission gehouden. We zijn blij dat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten in Zuidhorn.

Iedere belangstellende vanuit onze achterban is van harte welkom, dus zowel een afvaardiging van de kerkenraad, maar nadrukkelijk ook gemeenteleden. Dit om betrokken te kunnen blijven bij het werk dat met ondersteuning van onze kerken in Zuid-Afrika gebeurt.

In de bijlagen vindt u de agenda het jaaroverzicht van 2022 en de notulen van de vorige ALV.

Agenda ALV Zuid-Afrika Mission 11-05-2023 Zuidhorn

Zuid-Afrika Mission – jaaroverzicht 2022

Notulen van de ALV van donderdag 19 mei 2022 te Zuidhorn