Bericht van Marjan Sikkima Wycliffe

Lieve achterban,

Na een prachtige tijd in Nederland hopen we 17 april weer terug te vliegen naar Papoea Nieuw Guinea.
We hadden gehoopt dat we dit volgende termijn voor 3 jaar op het veld konden zijn,
maar na een gesprek met Wycliffe hebben we ontdekt dat
we een gat in onze maandelijkse inkomsten hebben van Euro 1100,-.
Dit gat is ontstaan door
1:verhoogde kosten in Papoea. Oa: Grace en Tikva gaan nu allebei naar school. Dat kost maandelijks al Euro 460,-.
2: De voedselprijzen in PNG zijn gestegen
3: onze verzekering is omhoog gegaan.
4: Ik ben een derde van mijn Nederlandse financiele support kwijtgeraakt tijdens de corona jaren.

Onze vraag voor hulp is:

Zou u willen overwegen of u ons maandelijks zou willen sponsoren?

Rekeningnummer: NL 85 RABO 0120 486 784
ten name van: Wycliffe Comite Sikkema

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting.)

En zou u ons dan een email willen schrijven om te laten weten dat u ons wilt sponsoren en voor hoeveel?
Mail adres: Marjan_aubrey@sil.org

Dan kunnen we dat aan Wycliffe laten zien en hopen we dat we voor onbepaalde tijd weer terug kunnen naar ons thuis in PNG.

We zijn God dankbaar dat we al 14 jaar op het veld hebben kunnen werken zonder ooit een vraag om hulp gestuurd te hoeven hebben.
We vertrouwen dat God ook nu weer zal voorzien.

Hartegroet, Luke en Marjan, Grace en Tikva