Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Regio Noord | zaterdag 3 juni | 14:30-19:00
Regio Zuid/West | Zaterdag 3 juni | 10:15-15:30
Regio Oost | Zaterdag 10 juni | 9:45-15:30

In juni organiseert Dit Koningskind ontmoetingsdagen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze dag staan we stil bij een thema, doen we een leuke activiteit en is er ruimte voor ontmoeting, goede gesprekken en lekker eten.

Webinar – Autisme in je gezin
Donderdag 8 juni | 20:00-21:30

”Hoe is het voor onze kinderen om op te groeien in een gezin met autisme? Wat hebben ze van ons nodig? Ontdek het tijdens deze webinar waarin Hester Lever (gezinstherapeut met een specialisatie in autisme) meer vertelt over dit thema. Ook geeft ze ouders praktische tips en handvaten om toe te passen in hun situatie en is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een beperking en hun familie (Midden-Zeeland)
Zaterdag 17 juni | 14:30-16:30

Heb jij of iemand in jouw gezin een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking? Kom dan met je familie naar de ontmoetingsdag in Aagtekerke. Maak kennis met families uit de omgeving en praat over thema’s die jullie raken. Er is gelegenheid om je eigen bos bloemen te plukken en samen koffie/thee te drinken met wat lekkers.

Online gespreksgroep – Als één van je ouders autisme heeft
Woensdag 13 september,  27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november | 20:00-21:30

Als één van de ouders een vorm van autisme heeft zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of de moeder, identiteitsvorming en op andere aspecten in het leven. Hester Lever (Gezinstherapeut en ervaringsdeskundige) zal de inhoud van deze avond(en) verzorgen en dieper ingaan op de onderwerpen die besproken worden. Er is ruimte om vragen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Ambtsdragers conferentie – Pastoraat aan mensen met autisme
Donderdag 28 september | 19:30-21:45

Iedere predikant, pastoraal medewerker, ambtsdrager of bezoekbroeder komt in het pastoraat ooit iemand tegen die (een vorm van) autisme heeft.  In het pastoraat gaat het om verbinding met de persoon die je bezoekt, daarom is het goed om te weten wie je voor je hebt. Ontdek tijdens deze conferentie meer over autisme, de geloofsbeleving van mensen met autisme en hoe dit van invloed kan zijn op het pastorale contact, het gemeenteleven en de kerkgang.

Seminars – Sprank en Dit Koningskind
Zwolle | Maandag 2 oktober | 19:00-22:00 | Koningskerk, Landsheerlaan 5
Haren | Donderdag 5 oktober | 19:00-22:00 | Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4
Gouda | Vrijdag 6 oktober | 19:00-22:00 | De Vaste Burcht, Lekkenburg 148

Sprank & Dit Koningskind bestaan 50 jaar. Om dat te vieren organiseren zij drie landelijke bijeenkomsten in het najaar. Er is een interactief programma met muzikale omlijsting door Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de hele levensreis van mensen met een beperking. Dit gedeelte wordt geleid door Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Het belooft een avond te worden met ruimte voor ontmoeting, aanbidding, verdieping en verbinding. Meld je aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Thema avond – Levend verlies
Donderdag 26 oktober | 20:00-22:00

Als jij of je naaste moet leven met een beperking, chronische ziekte of aandoening verandert er veel. Verwachtingen, wensen en dromen over de toekomst moeten worden bijgesteld. We noemen dit proces ook wel ”Levend verlies”. Vaak zijn er gevoelens van verdriet en rouw, zowel bij de persoon met een beperking of aandoening als bij de omgeving. Dit proces is voor een ieder herkenbaar en toch ook voor een ieder verschillend. Tijdens deze avond staat het thema ‘Levend verlies’ centraal.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd