Links

Lokaal

De Brug, Geref. Basisschool in Zuidhorn

Historische Vereniging Aduard

Informatie over Aduard op Wikipedia

Stichting Aduard Helpt

Carin vd Beek in Roemenië

Marjan Sikkema in Papoea

Hoeve Paradij


Regionaal

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in EnumatilGrootegastKornhornLeekMarumNiezijlOldehove,Zuidhorn
Websites van Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in de classis Grootegast
Boerakker en Grijpskerk/Niezijl hebben (nog) geen website.

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Groningen
Alle Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in en om de stad Groningen: -Noord, -Oost, -West, -Zuid, Hoogkerk, Haren en Helpman

ChristenUnie Zuidhorn
Site van de Christenunie in de gemeente Zuidhorn

Gemeente Zuidhorn
Site van de gemeente Zuidhorn

Landelijk

De Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) op het internet
De website van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Handboek van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
De digitale versie van het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Generale synode
Informatie over de laatst gehouden generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Nederlands Dagblad
Krant voor betrokken christenen

ChristenUnie
Landelijke christelijke politieke partij

Internetkerkdienst
Via internet zijn met video opgenomen kerkdiensten van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) te volgen. 

Theologische Universiteit Kampen
De website van de Theologische Universiteit te Kampen van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Kerkrecht
Site over kerken en hun kerkrecht onder leiding van prof. dr. M. te Velde, hoogleraar kerkrecht en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit te Kampen van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Diaconaal Steunpunt
Het Diaconaal Steunpunt van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)

Steunpunt Gemeenteopbouw
Het Steunpunt Gemeenteopbouw werkt als kennis- en expertisecentrum voor gemeenteopbouw binnen de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).

Dienst
Het blad Dienst geeft concrete toerusting aan ambtsdragers en pastorale en diaconale medewerkers binnen de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).

De Verre Naasten
De Verre Naasten (DVN) is het instituut voor zending, hulpverlening en training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland.

Stichting De Luisterpost
Stichting de Luisterpost verzorgt opnamen van het gereformeerde leven en gereformeerde lectuur op beeld- en geluidsdragers ten behoeve van mensen of instellingen binnen de kerken.

De Driehoek
Stichting de Driehoek is een gereformeerde instelling voor maatschappelijk werk.

Meldpunt seksueel misbruik
Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.

Eleos
Eleos – de Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg

GMV
Het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond is een geloofwaardig vakverbond met een christelijk sociale stijl.

Vereniging Dit Koningskind
Dit Koningskind is een vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden.

VBOK
De VBOK is dé organisatie die moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig betrekt in voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies.

The Candlestand Statement
Een handreiking van veertien broeders kerkleiders, uit zeven verschillende landen – bedoeld om elkaar te helpen in het nadenken over het mooiste wat ons gegeven is in ons christelijk leven: het werk van de Heilige Geest!

E&R
Website van de vereniging E&R (Evangelisatie & Recreatie)

Missionair / Zout / DTEG
Site van de Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeente en het blad ‘Zout’.

Preken die Spreken
Een uitgebreide database met preken, geschreven door predikanten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of door predikanten van kerken die ook lid zijn van de I.C.R.C.

GrootNieuwsRadio
Een christelijke radiozender, zowel via de middengolf als via het internet te beluisteren

de Bijbel

NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap

Biblija.net – Bijbel Online
De Bijbel in vele talen. Onder anderen de Nederlandse NBV, NBG51, SV 77, WV95 en GNB96 vertaling. Ook zoeken in de Bijbel en vergelijken van vertalingen (naast elkaar) mogelijk. Eveneens buitenlandse vertalingen.

Gaan in het spoor van de Bijbel
Een serie boekjes over het Oude Testament, geschreven door dr. J. Douma, gekoppeld aan een cursus van twee avonden per deeltje met medewerking van ds. A. Verbree.

De Bijbelcursus
Leer de Bijbel kennen door middel van de Bijbelcursus

De Bijbelstudiebond
De Gereformeerde Bijbelstudiebond wil zijn leden stimuleren tot en ondersteunen bij de bestudering van de Bijbel, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis.

Bijbel-Info
Database voor bijbelstudie

Online Bijbel
Online lezen, vergelijken en zoeken in de bijbel (Statenvertaling, Engelse, Lutherse en Leidse vertaling)

Voorleesbijbel / Downloadbijbel
De Bijbel (NBV) voorgelezen door diverse bekende en minder bekende personen

Bijbelse kleur- en knutselplaten
Vrij te gebruiken voor kinderen!

Zoeken / links-verzamelingen

E-kerk
Deze website is bedoeld om kerkelijk Nederland in kaart brengen en daarmee een online gids te maken waarin alle kerken terug te vinden zijn. Via deze website kan men gemakkelijk kerken vinden met aanvullende informatie over een betreffende kerk.

dominee.nl
Christelijke startpagina

ChristelijkeStartpagina.nl
Nog een (nieuwe) Christelijke startpagina

Christenkids
Verantwoorde startpagina voor kinderen en tieners