Crèche

Tijdens de erediensten op zondagmorgen worden baby’s en jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Wij werken met een team van minimaal een volwassene en drie tieners. Aan het eind van de dienst tijdens de collecte is er gelegenheid om kinderen uit de crèche op te halen om het slot van de dienst mee te maken.

e-mail: creche.gkv.aduard@gmail.com

contactpersonenMaryse ten Klooster