Zingen op zondag gezamelijke kerken Appingadam 10 februari 2024

Zingen naar de Zondag
Op zaterdag 10 februari is er weer een Zingen naar de Zondag, georganiseerd vanuit de
gezamenlijke kerken in Appingedam.
Deze keer in het Open Venster, Scharreweersterweg 80, Appingedam. We beginnen om 19
uur.
De leiding is in handen van Harry Dijksterhuis.
Het thema is ‘Goede voornemens?’ en het doel van de samenkomst is: Opwekking tot trouw.
We gaan samen mooie, bekende liederen zingen onder begeleiding vanuit het muziekteam
van de Baptistengemeente Appingedam.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Iedereen is van harte welkom.