Alpha Youth Weekend – volgende bijeenkomst zondag 14 april

Het Alpha Youth weekend was een succes! Hartelijk bedankt als u/jij hieraan hebt mogen bijdragen. Het thema was de Heilige Geest en we begonnen, zoals onze gewoonte is, met allerlei spelletjes. Hierna hebben we een filmpje gekeken over hoe de Heilige Geest werkt en hoe je Hem kunt ontvangen. Iedereen kreeg een ballon en een elastiekje. De ballon symboliseerde de Heilige Geest. Je hebt Hem altijd bij je!

Nadat we een patatje en een snack naar binnen hadden gewerkt, gingen Linde en Anne in een oranje pak rennend door het dorp. De meiden moesten 10 foto’s maken en deze delen in de groepsapp. De rest van de groepen moest hen zoeken en proberen ze op de foto te zetten. Dit spel heet jachtseizoen. Anne en Linde hebben slim gebruikgemaakt van een moeder en een oma en hun auto’s 😊, maar uiteindelijk kregen de groepen hen toch op de foto.

Klaske en Willemien hadden een ontzettend leuk spel gemaakt: Young vs Old. De oudjes hebben met een kleine voorsprong gewonnen, maar hierover is tijdens het ontbijt op zondagochtend nog flink gediscussieerd. Waren beide rijen wel even lang toen we de hoepel moesten doorgeven?

Weerwolven en valse motten waren later op de avond de favoriete spellen. De meeste jeugdleden gingen thuis slapen, maar een aantal bleef in de kerk overnachten. Ineke Sikkema en Dieneke Kloosterman hebben ons verwend met warme broodjes, eieren, suiker- en krentenbrood.

Dominee Rozemuller vertelde over de Heilige Geest als het levende water, wat goed aansloot bij wat wij hadden behandeld. We mochten ook nog zingen tot eer van God, en fijn dat de muziekgroep hieraan wilde meewerken, bedankt. We kijken terug op een mooi weekend waarin we elkaar mochten ontmoeten en meer mochten leren over God, Jezus en de Heilige Geest.

Bijeenkomst 9

Zondag 14 april is het thema: Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?

De soep wordt verzorgd door Annelies van der Tuin en Coosje Kamminga.

Agenda: 21 april en 28 april

Namens het Alpha Youth Team,