Vrede voor Jeruzalem

Als moderamen van de Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn wij geschokt door de aanvallen op Israël die op 7 oktober begonnen zijn. Wij spreken onze afschuw uit over de terreur en wreedheden waarmee die aanvallen gepaard gingen. Wij spreken ook onze vrees uit voor het voortduren en verder escaleren van dit geweld, wat ongetwijfeld aan beide zijden vele onschuldige slachtoffers tot gevolg zal hebben.

Wij voelen ons als christenen op bijzondere wijze verbonden met het land Israël en met het Joodse volk. Daarom trof deze aanval op Israël en de haat jegens het Joodse volk waarmee die aanval gepaard ging ons zo mogelijk nog pijnlijker. We spreken ons medeleven uit met alle slachtoffers van deze aanval. In geloof zien wij ook Palestijnen als onze naasten. Ieder mensenleven is kostbaar in Gods ogen. Wij leven daarom mee met alle onschuldige slachtoffers van dit conflict.

De dag voor deze aanval op Israël klonk bij de opening van onze synode het gebed: ‘Geef vrede Heer, geef vrede.’ Zo bidden we onze God nu om vrede voor Jeruzalem. Wij bidden om gerechtigheid en verzoening, om het einde van alle strijd en geweld. Wij verlangen naar de dag dat Israëliërs en Palestijnen in vrede samen kunnen leven. Wij vragen de Nederlandse Gereformeerde Kerken om ook in hun samenkomsten daar blijvend om te bidden tot God, die bij machte is het gebed te verhoren.

Peter Sinia, preses
Rudi de Graaf, assessor
Gerda Dekker-Meijer, eerste scriba
Sybren Stelpstra, tweede scriba.