Studenten evangelische hogeschool actie dag 21 maart

Studenten van het Basisjaar van de Evangelische Hogeschool zetten zich donderdag 21 maart 2024 in voor de kwetsbare naasten in de samenleving. Dit doen ze door met diverse hulpvragen aan de slag te gaan: opruimen, schilderen, tuinieren, ontmoetingsactiviteiten bij verschillende instellingen etc. Met hun inzet halen ze geld op voor de Evangelische Hogeschool, die afhankelijk is van giften.

Het verschil maken
Een dag lang zetten studenten zich in voor diverse hulpvragen uit de breedte van de samenleving. Zij doen dit in actieplaatsen Amersfoort, Ede, Woerden, Wageningen, Harderwijk en Soest. Voorafgaand aan deze actiedag vragen studenten hun eigen netwerk om hun inzet voor deze dag te sponsoren. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de EH, omdat deze hogeschool afhankelijk is van giften. Zo zorgen ze ervoor dat de EH blijft voortbestaan én maken ze zichtbaar wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: een maatschappij waarbij je niet alleen aan je eigenbelang denkt, maar als christen het verschil maakt door om te zien naar anderen.

Acties
Er zijn verschillende acties die de studenten gaan doen tijdens de IMPACTday.

  • In Amersfoort en Ede pakken studenten meerdere tuinen aan van mensen die dit zelf niet meer kunnen, in Soest wordt een tuin van een dagbesteding gedaan en in Harderwijk een terras van een woonzorgcentrum.
  • Studenten doen activiteiten en ontmoeten mensen in verschillende buurthuiskamers en ontmoetingsplekken in Amersfoort, Ede en Woerden.
  • Studenten mogen verhuisdozen uitpakken van iemand uit Amersfoort die daar zelf geen energie meer voor heeft.
  • Studenten gaan activiteiten doen met ouderen en verstandelijk beperkten bij verschillende woonzorglocaties in Amersfoort, Ede, Wageningen, Harderwijk en Soest.
  • In Woerden worden verschillende schilderwerkzaamheden opgepakt. Denk aan deuren en deurkozijnen schuren en schilderen in een zorginstelling en muren schilderen bij een alleenstaande vrouw.
  • In Woerden voeren studenten energiebesparende maatregelen uit bij mensen thuis. Denk aan het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, verwarmingen ontluchten, ledlampen etc.
  • In Wageningen gaan studenten koken en activiteiten doen met mensen in het AZC.

Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 100 studenten van het EH-Basisjaar mee aan de IMPACTday. De IMPACTday van het EH-Traject – met 56 studenten – vindt plaats op 30 mei 2024. De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt. Ga naar steuneh.nl/impactday2024 voor meer informatie.

Uw bijdrage: gebed en financiële steun
Het werk in Gods Koninkrijk kan alleen vruchtbaar zijn door verbondenheid met Jezus Christus. Door gebed in Zijn Naam mogen we veel verwachten. Bidt u mee voor onze studenten?

Ook willen we uw  financiële steun vragen. Zonder financiële steun kan de Evangelische Hogeschool niet blijven voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op NL40ABNA 0448 3610 00 t.n.v. EH Amersfoort o.v.v. IMPACTday 2024 of via onze website: steuneh.nl/impactday2024.

Daarnaast zijn we ook blij met een collectebestemming voor de EH. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning in de communicatie binnen uw gemeente. Dat kan door te mailen naar communicatie@eh.nl.

Hartelijk dank!