Oproep bijdrage kerk in evenementenweek Aduard

Het BM is op korte termijn op zoek naar enkele enthousiastelingen die namens onze kerk willen meedenken met de organisatie van een evenementenweek in het dorp. Zie onderstaande oproep. Mocht je hieraan willen bijdragen; meld je dan bij Cennie (scriba.gkv.aduard@gmail.com).


In vroeger jaren kende ons dorp een evenementenweek, waarin diverse activiteiten georganiseerd werden voor de inwoners van Aduard. De laatste jaren heeft er niet meer een dergelijke evenementenweek plaatsgevonden. Bij Dorpsbelangen horen we van verschillende kanten dat mensen dit erg jammer vinden en graag een evenementenweek terug zouden willen.

Als het nieuwe bestuur van Dorpsbelangen Aduard willen wij graag verkennen of we een dergelijke week weer kunnen organiseren.

Tegelijk bereikte ons het bericht dat de muziekvereniging CMV Juliana in 2024, 100 jaar bestaat. Zij willen het jaar 2024 – 2025 gebruiken om diverse activiteiten te organiseren en willen dat jaar in juni 2025 afsluiten met een zogenaamd Abdijfestival: een soort evenementenweek.

Graag willen we beide evenementen combineren en als Dorpsbelangen Aduard samen met CMV Juliana in juni 2025 een evenementenweek /een Abdijfestival in Aduard organiseren. Het lijkt ons geweldig als we daarbij ook hulp krijgen vanuit andere verenigingen/commissies uit het dorp. Het geeft de evenementen week een boost (hoe meer activiteiten, hoe leuker) en daarbij zet het uw eigen vereniging ook positief op de kaart.

Daarom willen we u als organisatie graag uitnodigen om ook in deze evenementenweek, vanuit uw eigen commissie of vereniging, activiteiten te organiseren. Zo maken we er gezamenlijk een leuke, mooie week van, met tal van verschillende activiteiten voor ons mooie dorp Aduard.

Om te verkennen wat er mogelijk is, willen we u als organisatie van harte uitnodigen voor een eerste bijeenkomst over dit onderwerp op donderdag 23 november a.s. om 20.00 uur in de Meeden. Tijdens deze avond zullen we samen met CMV Juliana de eerste gedachten over een evenementenweek/Abdijfestival presenteren. We hopen dat het u lukt om te komen en met ons mee te denken en hopen van harte op uw komst!