Heilig Avondmaal

Het heilig avondmaal is een maaltijd waarbij elke volgeling van Jezus Christus één stukje brood en één slokje wijn neemt. Het heilig avondmaal is ingesteld door onze Heer Jezus Christus. Hierbij heeft hij ons geboden om het brood en de wijn te eten en te drinken tot zijn nagedachtenis. Hierdoor komen wij diep onder de indruk van wat onze Heer voor ons heeft gedaan. Wij gaan meer en meer beseffen dat niemand anders ons kan verlossen van onze zonden.

Het heilig avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd in de ochtenddienst. De vieringen vinden plaats tijdens pasen en in de maanden februari, juni, september en november. De precieze data van de vieringen kunt u vinden onder het kopje kerkdiensten.

In september en februari wordt het avondmaal gevierd volgens de ‘Schotse’ methode. Tijdens Pasen en in juni en november wordt er gevierd volgens de ‘gaande en staande’ methode. In deze maanden wordt op de avondmaalszondag (in alle diensten) orde van dienst C gebruikt.

De exacte invulling van deze methoden staat in onderstaande documenten beschreven:
Regeling/draaiboek Gaande viering
Regeling/draaiboek Schotse viering