Van de Jeugdcommissie

Lever in die flessen en blikjes. Er zit statiemonnie op!

En die monnie wil de jeugdcommissie graag gebruiken voor uitjes en andere activiteiten. In de kerk staat een mooie grote ton waar u lege flessen en blikjes kun gooien. En natuurlijk komen we ook nog twee keer per jaar langs de deuren, in september en in januari.

Kom ons team versterken!

Jeugdcommissie zoekt een nieuwe lid! Zou u/jij het leuk vinden om samen met ons activiteiten voor de jeugd te organiseren, groepsindelingen te maken voor de catechisatie en vereniging en deze te bezoeken. Neem dan contact op met één van de commissieleden.

Bernard Meier, Klaske ter Veen, Kees Geertsema, Eelkje van der Weit